Hệ thống xử lý khí thải

Xử lý khí thải

Công suất

3,000 m3/h

Địa điểm

Thuận An, Bình Dương

Năm thực hiện

Tên công trình

Hệ thống xử lý khí thải

Công suất

3,000 m3/h

Địa điểm

Thuận An, Bình Dương

Năm thực hiện

2012
Chia sẻ

Bài viết liên quan